Borlänge Elektra

Miljö/kvalitet

Vi på Falun Borlänge Elektra ska tillhandahålla produkter och tjänster med bästa kvalitet. Samt genom val av leverantörer, produkter och arbetsmetoder sträva efter att minimera skadlig påverkan på människa och miljö.

Målsättningen med våra arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsmål är att medarbetarna trivs och att vi får nöjda och återkommande kunder, som gör oss till ett lönsamt och uthålligt företag som alltid kan finnas där för er.