Borlänge Elektra

Borlänge Elektra -

Tjänster

Enkelt med helhetskoncept
Vårt tjänstekoncept är till för att ge er en kostnadseffektiv service och underhållstjänst.

Genom vår unika kombination av fält-, verksstadservice och tillståndsanalys kan vi erbjuda ett helhetskoncept där vi tar totalansvar under objektets hela livslängd från installation via löpande underhåll och service till renovering.

All vår personal är elektromekaniker och har alla nödvändiga tillstånd och utbildningar för alla de jobb som kan tänkas komma i fråga på industrin.

Pumprenoveringar utförs både i fält och på verkstad av kompetent och utbildad personal.